Kirjutaja virgutaja – mõtteid ja võtteid kirjutamiseks
Peatüki ülevaade

Igasuguse tegevuse puhul on hea, kui see on mõtestatud, mitte sporaadiline. Meie kursuse viimases tunnis tahan, et sa mõtleksid kirjutamisest ja iseenda kirjutamisprotsessist laiemalt. Mis on sinu eesmärk kirjutamisega? Kas sa tahad kirjutada rohkem? Kas sa tahad kirjutada paremini? Kui tahad kirjutada näiteks rohkem, siis mis eesmärgiga, mis laadi tekste? Kui tahad kirjutada paremini, siis mis see paremini on? Millal sa tead, et oled hakanud paremini kirjutama? Nagu igasuguse tegevuse puhul, siis tulekski panna paika eesmärk, mida tahad saavutada, ja siis jagada see väiksemateks sammudeks, et jõuda eesmärgini. Näiteks, kui sul on tekstile tähtaeg, siis mõtle, mis ajaks peavad sul vahesammud valmis olema, ja siis hakka selle nimel töötama. Kui tahaksid kirjutada regulaarsemalt, siis mõtle, kuidas sa saad regulaarsust tekitada. Selles tunnis keskendungi kirjutamise tehnilisele küljele, nagu regulaarsuse saavutamine, kirjutamisbloki seljatamine ja enda distsiplineerimine kirjutamisprotsessi käigus.

Manustatud failid
Manuseid ei leitud
Manuseid ei leitud
0% läbituks