Kirjutaja virgutaja – mõtteid ja võtteid kirjutamiseks
Peatüki ülevaade

Kui vaadata lähemalt mõnda tegelaste arendamise teooriat, siis tahaksin mainida sellist autorit nagu Lajos Egri. Tema on kirjutanud raamatu „The Art of Dramatic Writing“ (1942). Seda ei ole eesti keelde tõlgitud, aga inglise keeles saab seda mõnest Eesti raamatukogust ja ka internetist tellida. Lajos Egri tegelasekäsitlus on olnud aluseks väga paljudele 20. sajandi näidendite ja stsenaariumite kirjutamise teooriatele.

 

Egri kirjutab: „Igal objektil on kolm mõõdet – sügavus, kõrgus, laius. Inimestel on veel kolm mõõdet. Füsioloogia, sotsioloogia, psühholoogia. Mõistmata neid kolme, ei saa me mõista inimest.“

 

Füsioloogia:
• sugu
• pikkus
• kaal
• nahavärv
• olek
• välimuse eripärad

 

Füsioloogia all mõtleb Egri kõike, mis on seotud välimusega. Nii seda, mis on nähtav teistele, kui ka seda, mida teab enda kohta ainult inimene ise. Kas sinu tegelane on väga pikk või väga lühike? See võib loos olulist rolli mängida. Kaal – kas tegelane on normaalkaalus või on ta ülekaaluline? Kui ta on ülekaaluline, siis võib-olla mingis eluetapis on see põhjustanud talle probleeme (nt tervise või enesekindlusega). Võib olla aga vastupidi – ta on ülekaaluline, väga särav, positiivne ja enesekindel. Milline on tema nahavärv? Rass ja nahavärv on mänginud olulist rolli ajaloolistes tekstides, kuid see pole vähem tähtis tänapäeval. Milline on selle inimese olek? Kas ta on väga energiline või on ta uimerdav ja aeglane? Kas on midagi silmatorkavat, midagi, mis eristab teda teistest? Kas ta riietub ja käitub pigem korralikult või on ta räpakas ja tal on kõigest ükskõik? Sellised aspektid näitavad milline tegelane on, kust ta tuleb, milline on tema suhtumine ja mõttemaailm, elustiil ja maailmavaade.

 

Sotsioloogia:
• haridus
• töökoht
• sünnipere
• religioon
• rass
• rahvus
• poliitilised tõekspidamised

 

Teine kategooria on sotsioloogia. Siin on aspektid, millest saab välja lugeda tegelase taustsüsteemi. Näiteks haridus – kas tal on algharidus või on tal kõrgharidus? Kas ta käis väikeses maakonnakoolis või käis ta mõnes suurlinna eliitkoolis? Kuidas ta tundis ennast seal? Kas talle meeldis seal? Kas seal õppimine oli tema jaoks täielik piin? Milline on tema töökoht? Töökoht näitab nii mõndagi staatuse, võimete, oskuste ja eelistuste kohta. Millist tööd ta teeb? Millist tööd ta eelistab ja millega ta hästi hakkama saab? Sellesse kategooriasse kuulub ka sünnipere. Kuidas ta üles kasvas: kas mõlema vanema, üksikvanema või hoopiski vanavanematega? Kas tal on õdesid või vendi? Ja kui, siis kuipalju? Kuidas ta nendega läbi sai? Võib-olla kasvas ta üles hoopiski lastekodus, kuidas see teda mõjutanud on? Religioon. Kas ta usub millessegi suuremasse ja kõrgemasse? Ja kui usub, siis kas ta seda usku ka praktiseerib? Sotsioloogia kategoorias on ka rass ja rahvus. Sotsioloogia kategooria tõsiasjad aitavad näha, mis paneb inimese tegutsema mingisuguste eesmärkide nimel.

 

Psühholoogia
• ambitsioonid
• moraalinormid
• pettumused
• isiksusetüüp
• kompleksid
• introvertsus-ekstravertsus

 

Psühholoogia on Egri järgi kahe eelneva kategooria − sotsioloogia ja füsioloogia − kombinatsioon. Nende kahe tulemusena vormub selline aspekt nagu ambitsioonid. Millised on tema moraalinormid? Kas ta on pettunud elus, teistes või iseendas? Milline on tema isiksusetüüp? Isiksusetüübiteooriaid on väga palju. Vali see, mis sulle sobib, ja hinda, millisesse tüüpi su tegelane paigutub. Millised on tema kompleksid? Kas ta on ekstravertne või introvertne?

Manustatud failid
Manuseid ei leitud
Manuseid ei leitud
0% läbituks